MT Primstav s.r.o.                            
Hollého 11
010 01    Žilina

Bc. Dominik Kalanka                                                   

Konateľ spoločnosti                             

Tel: +421 918 639 593

Tel: +421 905 245 452