O spoločnosti MT Primstav s.r.o.

Firma MT PRIMSTAV s.r.o. vznikla 18.2.2004 a je to moderná stavebná spoločnosť, ktorá disponuje skúsenosťami a kvalitnou prácou. Činnosť firmy sa  zameriava na realizáciu širokej škály stavieb rôzneho druhu. Našim hlavným cieľom je spokojnosť, dôvera  zákazníka a hlavne dobre odvedená práca a pozitívne ale aj negatívne referencie pretože aj tie sú podnetom na zmeny a súčasťou budovania firmy z dobrým menom.

Hlavným zameraním firmy MT PRIMSTAV je globálna stavebná realizácia ktorá zahŕňa realizáciu stavebných prác a stavieb bytovej a občianskej vybavenosti (rodinné domy, bytové domy, školy, individuálne bytové výstavby atď).

Spoločnosť MT PRIMSTAV s.r.o. je držiteľom certifikátov na integrovaný systém  manažérstva kvality, systémy manažérstva environmentu, systémov manažérstva BOZP s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 a STN OHSAS 18001:2009.

Napredujte a  budujte  s naším tímom do úspešného konca.

Tešíme sa na spoluprácu.                                                                 

Kontakt:

MT Primstav s.r.o.
Mariánske námestie 5
010 01    Žilina

Bc. Dominik Kalanka

Prokurista firmy MT Primstav s.r.o.

Tel: +421 918 639 593

Gustáv Kalanka

Konateľ firmy MT Primstav s.r.o.

Tel: +421 905 245 452